Ακροκόρινθος

Ο Ακροκόρινθος είναι απότομος βράχος (ορόπαγος) ύψους 575 μέτρων που δεσπόζει στην πεδιάδα της Κορίνθου. Στους βόρειους πρόποδές του ήταν χτισμένη η Αρχαία Κόρινθος, ο Κόρινθος. Λόγω της μορφολογίας του, χρησιμοποιήθηκε από τα αρχαία χρόνια ως σκοπιά που αναδείχθηκε σε κάστρο (Ακρόπολη), από το οποίο και εποπτευόταν κάθε τυχόν επιδρομή από την Στερεά Ελλάδα ή από τη θάλασσα. Το κάστρο του Ακροκορίνθου, το μεγαλύτερο του Μοριά, λειτούργησε από την αρχαιότητα ως «ο επιβλέπων την Πελοπόννησο οφθαλμός». Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1961 από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή. Εδραιώθηκε την εποχή του μυθικού βασιλιά της Κορίνθου, Σίσυφου, και την πρώτη οχύρωση του να χρονολογείται στα τέλη του 7-6ου αιώνα π.Χ., στα χρόνια της τυραννίας των Κυψελίδων.