Ναός Οκταβίας

89415449

Νότια του μουσείου στέκουν αναστυλωμένοι μερικοί κίονες με κορινθιακά κιονόκρανα και κομμάτια από το επιστύλιο. Βρίσκονται πιο ψηλά από το έδαφος και φαίνεται πως το κτήριο αυτό φτιάχτηκε κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Είναι ο ναός της Οκταβίας της αδελφής του Αυγούστου που διαδέχθηκε στο θρόνο τον Καίσαρα τον οικιστή της Κορίνθου. Είναι έργο του πρώτου μΧ. αιώνα και πρέπει να τονιστεί ότι παρουσίαζε τέτοια λαμπρότητα από καλλιτεχνικής πλευράς ώστε να συναγωνίζεται ναό του Απόλλωνα.